Opnieuw nummer 1 van Nederland

Onze opleidingen Business Innovation en Ondernemerschap & Retail Management van Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch zijn door Hbo Keuzegids 2020 opnieuw benoemd tot de beste in hun vakgebied. Met dank aan alle bedrijven en organisaties die ons onderwijs mee vorm geven.  

Vanaf de eerste dag van studiejaar 1 is het werkveld nauw betrokken bij onze opleidingen. Als opdrachtgever bij projecten, gastspreker, stage- of afstudeerbedrijf, enzovoort. Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe vaak adviezen of innovatie concepten van onze studenten daadwerkelijk geïmplementeerd worden door een opdrachtgever. De verbinding met de arbeidspraktijk draagt absoluut bij aan de hoge waardering van onze opleidingen door studenten en werkveld.

Kwaliteitszegel

Business Innovation behaalde ook weer het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’. Dat betekent een score van 75 punten of meer (van de 100). Ondernemerschap & Retail Management (ORM) blijft hier met 74 punten maar net vandaan en laat de andere ORM-opleidingen in Nederland ruim achter zich.

Kleinschalig en persoonlijk

Ook Avans is voor de zesde keer op rij benoemd tot de beste grote hogeschool van Nederland. Volgens de Keuzegids valt bij Avans kleinschaligheid en persoonlijk contact positief op: “Grote hogescholen worden vaak weggezet als leerfabrieken, maar Avans bewijst al jaren het tegendeel. Met meer dan 30.000 studenten biedt de Brabantse instelling over de gehele linie prima onderwijs. Dit heeft alles te maken met de 21 academies waarin de hogeschool is onderverdeeld. De hoge mate van zelfstandigheid van deze academies werkt goede kwaliteit in de hand.” Dat is terug te zien bij de scores per opleiding. 15 opleidingen van Avans kregen namelijk de kwaliteitszegel ‘Topopleiding’.

Hbo Keuzegids 2020

De Keuzegids Hbo is een onafhankelijke gids. De gids helpt studiekiezers door de kwaliteit van alle opleidingen te beoordelen en vergelijken. De Keuzegids gebruikt de gegevens van de Nationale Studenten Enquête (NSE). In 2019 hebben de hogescholen niet meegewerkt aan de NSE wegens onbetrouwbare resultaten als gevolg van de invoering van de nieuwe privacywetgeving. Door die wetgeving waren resultaten niet te herleiden naar opleidingen, terwijl dat juist belangrijke informatie is. Daarom heeft de Keuzegids ervoor gekozen om de data van de NSE 2018 te gebruiken. Die data zijn aangevuld met nieuwe gegevens over de kans op het halen van een diploma (studiesuccescijfers) en de oordelen van deskundigen (kwaliteitsbewaker NVAO).

Nieuws