Nieuw maatwerktraject sluit aan bij behoefte student

Havoleerlingen met interesse in ondernemen, hoeven niet meer te wikken en wegen welk opleidingsniveau het beste bij hen past. In Noord-Brabant is er voortaan een speciaal mhbo-maatwerktraject. Dinsdag 12 november werd de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen mbo Handel & Ondernemen in Tilburg en de hbo-opleiding Ondernemerschap & Retail Management (ORM) in ‘s-Hertogenbosch.

De eerste gesprekken die tot de realisatie van dit traject leidden, werden gevoerd door Walter Dirks en Nienke Sikkema, beiden adjunct-directeur bij respectievelijk Mbo Handel & Ondernemen van De Rooi Pannen Tilburg en ORM van Avans hogeschool ‘s-Hertogenbosch. “Havo-instromers kunnen sowieso al in het tweede jaar instromen”, licht Dirks toe. “We merken dat er onder die groep veel studenten zijn die twijfelen of ze wel klaar zijn voor een hbo-opleiding en daarom eerst voor het mbo kiezen. Maar daar zitten ze weer net iets onder hun kunnen.”

 

MHBO

Om aan de behoefte van deze groep havisten tegemoet te komen, hebben Dirks en Sikkema het initiatief genomen tot dit nieuwe mhbo-maatwerktraject. Mbo Handel & Ondernemen biedt een variant aan waarbij de twee studiejaren verzwaard zijn met curriculumonderdelen van de propedeuse van hbo Ondernemerschap & Retail Management. Het volwaardige mbo-diploma geeft vervolgens rechtstreeks toegang tot het tweede studiejaar van de hbo-opleiding ORM. In vijf jaar kan dus een mbo- én een hbo-diploma behaald worden.“We zijn dit gezamenlijke traject gestart om een mooi onderwijsaanbod te hebben anno nu. Havisten die twijfelen of ze de stap naar het HBO kunnen maken, hebben nu een alternatief. Op deze manier stromen de studenten door naar het hbo die daar thuishoren, maar dan op hun eigen manier en in hun eigen tempo”, aldus Sikkema.

 

Elke student op de juiste plek

Met dit soort onderwijsvormen wordt gestreefd naar passend onderwijs en ‘elke student op de juiste plek’. Bij Mbo Handel & Ondernemen van De Rooi Pannen kunnen leerlingen terecht voor diverse mbo-opleidingen in de handel en commercie. Echte praktijk staat daarbij centraal. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het eigen onderwijswinkelcentrum waar studenten met echte klanten werken. De opleiding Ondernemerschap & Retail Management van Avans richt zich op de ondernemende retailers van nu, met hart voor de toekomst. De opleiding kenmerkt zich door vakken, projecten en vaardigheden met vanaf dag één een grote interactie met het werkveld en een focus op online vaardigheden en e-commerce. Niet voor niets benoemde de Hbo keuzegids de ORM-opleiding in ‘s-Hertogenbosch dit jaar opnieuw tot beste van Nederland.

Nieuws